Provozní řád

 • Provozní doba recepce je 08:00 – 18:00 hodin
 • Ubytování je možné od 15:00 hodin
 • Pokoj je nutné uvolnit v den odjezdu do 10:00 hodin
 • Za poplatek 500 Kč je možné uvolnit pokoj do 14:00 hodin
 • Na recepci host v den příjezdu předkládá doklad totožnosti, složí vratnou kauci 100 Kč/ klíč nebo skipas a popř. doplatí pobyt.
 • Host je povinnen při příjezdu zkontrolovat vybavení apartmánu. Případné nesrovnalosti musí být nahlášeny v den příjezdu. Na hlášení nesrovnalostí další den, nebude brán ohled.
 • Před odjezdem hosta je apartmán zkontrolován pokojskou. Pokud je apartmán bez závad, host dostane zpět kauci 2 000 Kč.
 • Host nesmí bez souhlasu provozovatele apartmánů přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy, jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Host je povinnen udržovat pořádek a čistotu apartmánu i v celé budově.
 • V době od 22 – 6 hod. je host povinnen dodržovat noční klid.
 • Ve všech prostorách apartmánového domu je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu, může být hostovi uložena pokuta ve výši 2 000 Kč.
 • Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.
 • Poškození vybavení apartmánového domu bude účtováno dle skutečnosti nebo dle reálného odhadu správce areálu. Odcizení majetku apartmánového domu bude účtováno v plné výši dle ceníku vybavení apartmanu.
 • Ubytování se psy či jinými domácími zvířaty je zakázáno pod pokutou 1 000 Kč.
 • Je zakázano chodit v lyžařských botech na apartmán( v letním období s koly). V případě porušení tohoto zákazu, může být hostovi uložena pokuta 1000 Kč. Veškeré vybavení si prosím uzamčete v lyžárně.
 • V každém apartmánu je možnost připojení k internetu pomocí kabelu. Kabel je k dispozici na každém apartmánu. Uživatelské jméno: host, heslo: host. Kabel musí být zapojen v levé datové zásuvce RJ.
 • Zapomenuté věci na apartmánech po odjezdu hosta, nebudou provozovatelem hlášeny. Po ukončení sezóny proběhne jejich likvidace.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vystěhovat hosta penzionu Apartmány Kouty při nevhodném chování bez nároku na vrácení peněz za ubytování. Nevhodném chováním je myšleno narušování soukromí ostatních klientů či vulgární chování vůči ostatním klientům nebo personálu.
 • Reception opening hours 8 AM – 6 PM
 • Check-in time: 3 PM
 • Check-out time: 10 PM
 • check-out time: 2 PM fee 500 CZK
 • At the reception on the day of arrival guests submits proof of identity, lodge a deposit 100 CZK for key or skipass and will pay the rest of the accommodation.
 • The guest is obliged to check up equipment of the apartment upon arrival. If something missing guest must immediately inform the front desk. We do not accept reporting irregularities on the other day.
 • After leaving is the apartament checked. If the apartament is free of defects, host gets back the deposit.
 • Do not remove any equipment from apartment or make any adjustments.
 • The guest is obligated keep in the apartment and building tidiness.
 • At 10 PM – 6 AM observe the silence of the night.
 • Smoking is prohibited in all apartments and premises under penalty of 2 000 CZK.
 • Do not entry outside the defined area.
 • Damage to equipment of apartment house will be charged according to the facts or by estimating maintenance man . Alienation of property of apartment house will be charged the full amount by price list of equipment of apartment.
 • Accommodation with pets is prohibited under penalty of 1,000 CZK.
 • Do not wear ski boots on the apartment (in summer season with bikes). If the guest fails this prohibition he will pay a penalty 1 000 CZK. Lock your ski boots and equipment in ski room.
 • In each apartment you can connect to the internet with via cable. The cable is already plugged into the socket. ID: host, Password: host.
 • If the guest will forget something in the apartment after leaving it wouldn´t be reported to guest. After end of season these things will be destroyed.

Provozní řád je platný od 1. 12. 2015.

The plant operation is valid from 1. 12. 2015.