Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o fyzických a právnických osobách (dále jen zákazník) shromažďuje společnost KOUTY ESTATE, s. r. o.(dále jen společnost) v souladu s platnými zákony České republiky, zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá společnost pro svou potřebu a tyto dále neposkytuje třetím osobám či subjektům.

1.1 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pohlaví, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společnosti. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společnosti také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely zákazník uděluje dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat pomocí emailu osobniudaje@penzion-kouty.cz.

1.3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při přihlášení k novinkám formou newslettru nebo SMS) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích.

1.4. Zpracováním osobních údajů zákazníka může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

1.5. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.6. V případě, že by se zákazník domníval, že společnost nebo zpracovatel (čl. 1.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.6.1. požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.6.2. požadovat, aby společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

2.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti na elektronickou adresu nebo telefonní číslo zákazníka.


Rezervace on-line Ověřte si dostupnou kapacitu.

Datum příjezdu:
Datum odjezdu:
Osob:

Last minete Penzion Kouty

Videoprezentace areálu Kouty

bowling Kouty

Bowling rezervace

Dvě bowlingové dráhy přímo v areálu navodí tu správnou sportovní atmosféru.
Rezervace tel. 583 213 158.

Koloběžky v Koutech

Nejdelší sjezd na koloběžce

Horní nádrž Dlouhé Stráně - areál Kouty = nejdelší sjezd na koloběžce v ČR v délce 17 km. Rezervace tel. 725 485 108.

IMG_4615

Exkurze Dlouhé Stráně

Přečerpávací elektrárna je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v ČR.

P1050549

Půjčovna Helia Sport

Kvalitně vybavena půjčovna kol, koloběžek, in-line bruslí, lyží a snowboardů. Test centrum NORDICA.